On yıl öncesinden bir yağmur ıslattı beni
Şimdi ne sen o kadar güzel
Ne ben o kadar çapkın
Ne de şehir köşe başı bir bankta yalnız kalmaya uygun

Çocuktuk
Çocuktum
Sende hep olmadığın bir şeyler buldum
Gittin, gitmiştin çoktan
Büyüdüm
Balkonlarla aşkın bir alakası olmalı
Yazdım çizdim ne kaldınsa bitirdim seni
Bittin, bitmiştin çoktan

On yıl öncesinden bir şehir aklımda
En fazla beş katlı bir ev
Giriş katında çiçekli ve demirli bir balkon
Kalanı ekseriyetle beton
Son mektuplar çiçeklere sarılı, cevapsız
Çocuktuk
Çocuktum
Düşündüğüm neydi
Gördüğüm neydi sana bakınca şimdi unuttum
Senden hep olamayacağın şeyler umdum
Büyüdüm
Hala her geçişimde dönüp bakmamın balkonuna bir manası olmalı

01.07.2016