Türkiye'den batıda şiir yalnızca bir yanılsama
İçi boş sözler
Gerçeği bilmez, bilse söylemez, söylese kekeler
Kabahâti de yoktur şiirin çünkü Orta Doğu'da kalmış tüm gerçekler

Türkiye'den batıda şiir hep biraz yavandır
Üzerine bir bardak su içilir
Formülünde hep bir parça hüzün eksiktir

Şiir yüceldikçe insan eksilir
Bir tamamlama çabasıdır şiir

25.09.2016