Bir istasyon kışın ortasında
Elleri ceplerinde genç insanlar
Elleri ceplerinde yaşlı insanlar
Ve yaşlı bir istasyon genç bir kışın ortasında

Yağmur, çamur, beton ...
Bir görevli iş başında
Küfesinde beş çocuklu bir aile
Yerden çöp topluyor
İnsan kızıyor

Kokuşmuş insanlar
Her parçası istasyona dağılmış
Belki kürkleri güzel de
Bir bakmalı içindeki nasılmış

Biri isyan eder trenin gelmeyişine
Islanan kızar şemsiyesine
Herkes düşmüş istasyondan kaçmanın peşine
Yaşlı amca nasıl baksın cocuklara, eşine

Bir tren gelir kışın ortasında
Elleri ceplerinde genç insanlar
Elleri ceplerinde yaşlı insanlar
Ve yaşlı bir amca yalnız, genç bir istasyonda
Elleri çöplerinde...

09.11.2010