Güneşle ufuk kavuşunca başlıyor yalnızlığımız
Her devri dünyada bulutlar arasında bu vuslatı izler
Ve gölgesi gölgesine değmeden uzar yollarca yalnız bedenler

Döner dünya, gider yollar uzaklara
Ve dizginledikçe eyerlerini yaşlı bir amca zamanın
Yine de akar hiç gidilmemişlere dört nala
Büyütür yalnızları isteksiz
Bir yalnız günü diğerine bağlar sonra
İki yalnız gün eder

16.05.2013