Zaman, önümden geçen
Zaman, elimden kaçan
Zaman, saçımdan düşen

Donmuş bir nehir
Susmuş yanardağ
Kızmış bir baba

Terini silen yörük
Nasihat eden büyük
Omuzumdaki yük

Zaman, ansızın kaçan
Ve insan
Biçare koşan

Bu kez sen dur zaman
Tavşan dur tazı kaç !

29.12.2009